Darbuotojai

 

 

 

Vilniaus Santariškių konsultaciniam-mokymo centrui vadovauja laikinai vykdanti direktoriaus pareigas

Natalja Kimso

 

Centras turi vieną direktoriaus pavaduotojo etatą.

 

Centro tarybos pirmininkas – Julius Skestenis.

Centro mokytojų tarybos pirmininkė – Natalja Kimso.

Centro profesinės sąjungos pirmininkė – Stanislava Cvirkienė.

Centro darbo tarybos pirmininkė – Irma Vitukynaitė.

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė – Agnė Patejūnienė.

 

Bibliotekininkė  Aušra Cibienė.

 

Įvairiuose Santariškių ligoninių skyriuose dirba 7 tuos skyrius kuruojantys mokytojai, kuriems vadovauja vyresnioji mokytoja Agnė Patejūnienė.

 

Šiuo metu Centre dirba 20 mokytojų. Yra 1 mokytoja ekspertė – Danutė Aleksienė (fizika) – ir 6 mokytojai metodininkai: Irma Vitukynaitė (anglų kalba), Barbara Dainovič (lenkų kalba), Stanislava Cvirkienė (istorija), Alvyda Ažubalytė (biologija), Svetlana Beinarovičienė (pradinis ugymas) ir A. Markevičius (Lietuvių kalba ir literatūra). Kiti dirbantys pedagogai turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Centre dirba 2 humanitarinių mokslų daktarai: Neringa Markevičienė ir A. Markevičius; 5 magistrai: Irma Vitukynaitė, Neringa Gorskienė, Svetlana Beinarovičienė, Rita Račkauskienė ir Stanislava Cvirkienė.

 

Centro tarybą sudaro 5 narių grupė: 1. Julius Skestenis (tarybos pirmininkas, mokytojas). 2. Aušra Cibienė (tarybos sekretorė, bibliotekininkė). 3. Vilija Jankauskienė (tarybos narė, vyresnioji mokytoja). 4. Sigita Stankevičienė (tarybos narė, Vaikų ligoninės Onkohematologijos skyriaus vedėja). 5. Živilė Binkienė (tarybos narė, Vaikų ligoninės Onkohematologijos skyriaus vyriausioji auklėtoja).