Vilniaus Santariškių konsultacinio mokymo centro dokumentai

 

 

 

Su Centro reorganizacija susiję dokumentai

 

2020-03-04 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas

2020-07-08 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas

Centro reorganizavimo sąlygų aprašas

 

Su COVID-19 paplitimo prevencija susiję dokumentai

 

2020-03-14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo

2020-05-06 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo pakeitimo

2020-06-01 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo

Darbo karantino sąlygomis planas (COVID-19)

Veiksmų planas nustačius COVID-19

Įsakymas dėl COVID-19 situacijų valdymo grupės sudarymo ir darbo plano patvirtinimo

Įsakymas dėl atsakingų asmenų grupės sudarymo ir nuotolinio mokymo tvarkos aprašo parengimo

Veiklos organizavimo nuotoliniu būdu tvarka

Nuotolinio mokymosi tvarka ir taisyklės

Nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas

Informacija apie nuotolinio mokymo vykdymą Santaros klinikų vaikų ligoninėje

Darbuotojų kontaktai

Informacija mokiniams, kaip jie gali pasirūpinti savimi ir savo emocine gerove karantino metu

 

Teisiniai dokumentai

 

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus Santariškių konsultaciniame-mokymo centre taisyklės

Įsakymas dėl sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos patvirtinimo

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo ir darbuotojų kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

 

Centro struktūros dokumentai

 

Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro valdymo struktūra

Gydymo įstaigos, kuriose mokomi Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro mokiniai

Centro taryba

Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro darbo tarybos nariai

 

Veiklos planavimo dokumentai

 

Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro nuostatai

  

Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro ir Vaikų ligoninės bendradarbiavimo aprašas

 

Dėl ugdymo organizavimo 2019–2020 mokslo metais

 

Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro 2018–2022 metų strateginis planas

Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro 2013–2017 metų strateginis planas

 

Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro 2017–2019 mokslo metų ugdymo planas

Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų ugdymo planas

 

Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro 2018–2019 mokslo metų veiklos planas

Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro 2017–2018 mokslo metų veiklos planas

Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro 2015–2016 mokslo metų veiklos planas

Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro 2014–2015 mokslo metų veiklos planas

Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro 2012–2013 mokslo metų veiklos planas

 

Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro tarybos nuostatai

Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro tarybos 2017–2018 mokslo metų veiklos planas

Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro tarybos 2015–2016 mokslo metų veiklos planas

 

Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro Vaiko gerovės komisijos 2018–2019 mokslo metų veiklos planas

Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro Vaiko gerovės komisijos 2017–2018 mokslo metų veiklos planas

 

Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro vadovo 2018 metų veiklos ataskaita

 

Finansiniai dokumentai

 

Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis