Nuotolinis mokymas

 

Nuo kovo 30 dienos visoje Lietuvoje ugdymas vyksta nuotoliniu būdu. Pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas.

Siekiant padėti mokykloms, šiuo metu nuolat pildoma skaitmeninio mokymo bazė su mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, mokymo priemonėmis ir kita mokykloms svarbia informacija: https://www.nsa.smm.lt

Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro bendruomenė susitarė dėl nuotolinio mokymo mokykloje organizavimo tvarkos.

 

Veiklos organizavimo nuotoliniu būdu tvarka

Nuotolinio mokymosi tvarka ir taisyklės

Nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas

Įsakymas dėl atsakingų asmenų grupės sudarymo ir nuotolinio mokymo tvarkos aprašo parengimo

Informacija apie nuotolinio mokymo vykdymą Santaros klinikų Vaikų ligoninėje

Darbuotojų kontaktai