Centro veiklos plėtros strategija

 

 

 

Vizija

 

 

Vilniaus Santariškių konsultacinis mokymo centras – trikalbė valstybinė ligoninės ugdymo įstaiga, sudaranti visavertes sąlygas tęsti ir gauti kokybišką mokymąsi dėl chroniškų ligų, traumų ir ūminių susirgimų tradicinės mokyklos negalintiems lankyti mokiniams, besigydantiems ligoninėje. Centras – atvira ir prieinama mokymo bei konsultavimo įstaiga ir sergančių moksleivių slaugytojams: tėvams, šeimos nariams, globėjams bei gimtuose miestuose ir rajonuose likusiems mokytojams, siekiantiems stiprinti sergančio vaiko motyvaciją mokytis, įveikiant laikinus negalavimus ar susigyvenant su neįgalumu.

 

 

Misija

 

 

Centras siekia padėti ligoninės mokyklos ugdytiniams, atsižvelgdamas į jų sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas, kad šie ne tik nepajustų mokymo(si) spragų, bet ir subrandintų žinias bei įgūdžius, kultūrines ir socialines kompetencijas, kurios pasveikus ar besigydant toliau padėtų suvokti dinamiškai besikeičiantį pasaulį ir visuomenę ir leistų tapti savarankiškais, veikliais žmonėmis, gebančiais mokytis visą gyvenimą ir kurti.